Publicerad den 1 kommentar

Autism och låga energinivåer

Ständigt trött

Det pratas mycket om att autister är trötta, saknar energi och ofta hamnar i så kallad autistisk burnout. Men vad beror det på? Nedan försöker jag förklara några av möjliga anledningar.

Hjärnan saknar förmåga att automatisera

Det innebär att vi måste fokusera aktivt på att göra saker som människor utan autism gör automatiskt utan att behöva använda “hjärnenergi”. Uppgifter som att städa, tvätta, hygien och allt som kräver exekutiva funktioner är “nya” för hjärnan varje gång vi gör dem. Det är en av anledningarna till varför autister använder upp sin energi snabbt.

Detaljer detaljer detaljer

Autistiska hjärnor tenderar att se detaljerna först snarare än hela bilden. Det har att göra med att hjärnan inte automatiskt sätter ihop bitar till en helhet. Hjärnan måste ta varenda del och sätta ihop dem manuellt. Det tar mycket energi.

Tired but wired. Svårt att sova.

‘Många autister kämpar med sömnen. Det tycks bland annat bero på att vissa autister har en atypisk dygnsrytm och därmed svårt att reglera förändringen från dag till natt. Det sägs också ha att göra med melatonin (sömnhormon). Eftersom hjärnan dessutom ständigt måste manuellt sortera dagens intryck och det inte sker automatiskt, har kanske autisten inte bearbetat alla sensoriska intryck från dagen, vilket leder till en hjärna som har svårt att varva ner. Du kan vara hur trött som helst, men hjärnan är inte klar med bearbetningen av intryck.

Maskering/kamouflering

Många autister, särskilt de som fått diagnos i vuxen ålder, har lärt sig hur man socialiserar med och runt människor. Men att umgås på det sätt som samhällets norm säger sker inte per automatik, precis som exekutiva funktioner inte gör det. Det kräver en konstant ansträngning och hjärnan använder enormt mycket energi för detta.

Sensorisk överstimulering

Autistiska hjärnor tar in sensoriska intryck av alla slag på ett annat sätt. Mankan vara antingen under eller överkänslig. Många autister är överkänsliga, vilket betyder att sinnesintryck bara flödar in i hjärnan och autisten har inget filter för att automatiskt reda ut dem. Det betyder att hjärnan behöver använda energi för varje liten sensorisk påverkan, Det kräver mängder av energi sensorisk påverkan.

Inte konstigt att autister är trötta

Det är med andra ord inte speciellt konstigt att autisten är trött och känner sig utmattad ofta. Jag har ofta svårt att förstå hur mycket min hjärna måste jobba och kompensera och blir därför ofta irriterad och ledsen för att jag är så trött. Även om jag förstår det på ett logiskt plan, är det inte alltid lätt att känslomässigt acceptera det.

Hur är det för dig? Kan du relatera till det här?

Dela gärna inlägget i dina sociala medier och hjälp mig att sprida kunskap om autism. Jag ser varje dag så mycket konstiga påståenden och förutfattade meningar om autism att jag blir mörkrädd. Senast i går var det någon som delade en text från mindler i en facebookgrupp. Jag orkar inte återge vad det stod i den, men fick bara en ännu starkare övertygelse om att jag tänker bidra med mitt strå i stacken för att sprida kunska och inte myter och osanning. Tack för att du läser.